Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości

Poniżej zamieszczamy pismo Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przyszłorocznego budżetu Służby Więziennej.