OdpowiedĽ DG na pismo ZG w sprawie rozliczania czasu służby na posterunkach dwuzmianowych

Poniżej zamieszczamy odpowiedĽ Dyrektora Generalnego Gen. Jacka Kitlińskiego na pismo ZG/163/2015 w sprawie sposobu rozliczania nadgodzin funkcjonariuszom pełniącym służbę na posterunkach dwuzmianowych.