Propozycje komitetów wyborczych na temat bezpieczeństwa państwa

Przedstawiamy do indywidualnej oceny elementy programów wyborczych partii i ugrupowań politycznych ubiegających się o miejsca w parlamencie w najbliższych wyborach.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Przedstawiamy Wam do indywidualnej oceny elementy programów wyborczych partii i ugrupowań politycznych ubiegających się o miejsca w parlamencie w najbliższych wyborach.
Zadaniem powołanej w tej sprawie komisji, było odnajdywanie w opublikowanych programach wyborczych i wypowiedziach liderów zapisów i wypowiedzi dotyczących pomysłów na poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, oraz sytuacji  materialnej policjantek i policjantów.
Jako formacja Policji pozostajemy oczywiście apolityczni, jednak nikt nie może nam zabronić posiadania poglądów i przedstawienia informacji na temat programów komitetów wyborczych.

Życzymy przyjemnej lektury i trafnych wyborów!

Kolejność przedstawionych informacji jest nieprzypadkowa a została oparta na kolejności list wyborczych

pis2

I. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1.Połączenie resortu spraw wewnętrznych z resortem administracji  ? usprawni pracę  wojewodów.
2.Opracowanie i skierowanie do Sejmu ustawy o modernizacji służb mundurowych ze szczególnym uwzględnienie podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników     cywilnych.
3.Reaktywowanie zamkniętych Posterunków Policji w gminach.
4.Wprowadzenie realnych zmian do ?ustawy o L-4?, służących znormalizowaniu patologicznych rozwiązań w niej zawartych i zmierzających do usprawnienia działania systemu, celem uniknięcia krzywdzących funkcjonariuszy zapisów.

0004N1QO8NIPXMDY-C116-F4

II. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1.Wzmocnienie roli policjanta, dzielnicowego w kontekście jego zadań, oraz miejsca w strukturze Policji, a także oczekiwań społecznych wyrażanych wobec ?policjanta pierwszego kontaktu?. Gwarantowanie, że 75 procent czasu dzielnicowy będzie spędzał w terenie, budując zaufanie społeczne.
2.Przeciwdziałanie przestępstwom w cyberprzestrzeni, poprzez  przygotowanie merytoryczne funkcjonariuszy, wyposażenie ich w sprzęt , oraz rozbudowę specjalnych komórek.
3.Wzmocnienie systemu antyterrorystycznego poprzez: zwiększenie wydatków na sprzęt antyterrorystyczny, uregulowanie kwestii dronów, oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej.
4.Kontynuowanie programu ?standaryzacji komend?.
5.Kolejne priorytety w programie wyborczym PO to: walka z dopalaczami i przestępczością narkotykową, bezpieczne drogi, przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej.

Razem-logo

III. Komitet Wyborczy Partia Razem

Nie odnaleziono informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego i Policji

55be75bbad21d55be75bbad255

IV. Komitet Wyborczy KORWiN

Nie odnaleziono informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego i Policji.

z5683304Q,Logo-PSL

V. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Nie odnaleziono informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego i Policji.

zlewnia


VI.Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 

1.Komisariat Policji w każdej gminie, jako element podniesienia bezpieczeństwa i działania prewencyjnego.
2.Coroczną waloryzację wynagrodzeń w Policji i  wszystkich służb, co najmniej o wskaĽnik inflacji.
3.Wprowadzenie stałego dodatku w weekendy i święta, oraz odpłatności za udział w zabezpieczeniu imprez o podwyższonym ryzyku.
4.Utworzenie jednego urzędu realizującego zakupy i zaopatrzenie na potrzeby wszystkich służb mundurowych, co powinno przyczynić się do powstania oszczędności.

plakat-wyborczy-pawla-kukiza-mat-prasowy_298051

VII. Komitet Wyborczy Wyborców ?Kukiz15?

1.Zmianę struktury Policji, poprzez decentralizację ? podstawowy poziom działania policji to powiat. Komendy wojewódzkie to element zarządzania kryzysowego i koordynacja prac powiatów. Kierowanie oddziałam zwartymi prewencji i AT. Komenda Główna o charakterze sztabowo-logistycznym i planistycznym. Zarządzanie kryzysowe i struktura Centralnego Biura ¦ledczego.
2.Konsolidację służ policyjnych i parapolicyjnych w jedną Policję Państwową, tj. SOK, Straży Leśnej, Rybackiej, Miejskiej, itp.
3.Wprowadzenie wyboru Komendantów Powiatowych przez obywateli w głosowaniu.

0004N1X76TOWJ1JK-C116-F4

VIII. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

1.Stopniowe ujednolicanie systemu emerytalnego przez obejmowanie nim nowych osób wchodzących na rynek pracy w tym górnicy, rolnicy i inne do tej pory uprzywilejowane grupy społeczne.
2.Brak innych informacji dotyczących poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i służb mundurowych.

?JE¦LI NIE GŁOSUJESZ NIE MASZ PRAWA NARZEKAĆ!?

00045MR0HI3V8HRD-C116-F4