Nawiązanie współpracy z Panem Ministrem Gowinem

W związku z powołaniem Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki Zarząd Główny NSZZ FiPW w celu podniesienia prestiżu nawiązał kontakt z Wicepremierem Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Jarosławem Gowinem oraz Wiceministrem Panem Piotrem Dardzińskim.

Przeprowadzone rozmowy dotyczyły powstającej uczelni dla więzienników. Szczegóły Związek planuje omówić przy następnym spotkaniu, które będzie dotyczyło powołania powyższej uczelni.