Kondolencje

Rodzinie i bliskim tragicznie zmarłych

Funkcjonariuszy ZK nr 1 we Wrocławiu

szer. Romana Jokiela i szer. Łukasza Izbickiego

składamy najszczersze kondolencje

 i wyrazy  współczucia.

Przewodniczący i członkowie ZO NSZZF i PW

w Poznaniu