Komunikat po spotkaniu Wielkopolskiej i Lubuskiej FZZ SM

W dniu 18.02.2015 r., w siedzibie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu odbyło się posiedzenie Federacji ZZSM woj. wielkopolskiego i lubuskiego. Goścmi specjalnymi byli Pani europoseł Krystyna Łybacka oraz przedstawiciele central związkowych wchodzących kol. Czesław Tuła- Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZF i PW, kol. Mariusz Tyl Przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZFSG.
Na spotkaniu przedstawiono wiele spraw i aspektów dotyczących obecnej  sytuacji w służbach mundurowych tj.:

– braku podwyżek uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych,

– braku dialogu ze stroną rządową,

– ciężkiej sytuacji w poszczególnych formacjach w konsekwencji osłabienie bezpieczeństwa państwa Polskiego.

Po wysłuchaniu przedstawicieli Federacji ZZSM Pani europoseł Krystyna Łybacka zaproponowała zorganizowanie w sejmie posiedzenia komisji i zespołu ds. służb mundurowych w MSW odnośnie podwyższenia uposażeń w 2016 r oraz zorganizowania w miesiącu Wrześniu 2015 roku w Colegium Polinca w Słubicach międzynarodowego sympozjum  poświęconego bezpieczeństwu oraz trudnej  sytuacji służb mundurowych w Polsce w oparciu o służby mundurowe innych państw. Zapewniła również o poszukiwaniu wsparcia dla spraw służb mundurowych w klubie parlamentarnym Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Europarlamencie.

Federacje Wielkopolska i Lubuska podjęły wspólną decyzje o wystąpieniu z wnioskiem do Federacji ZZSM o powołanie komitetu protestacyjnego w celu podjęcia działań w kierunku poprawy warunków płacowych i bytowych funkcjonariuszy jak również wdrożenia ponownie ustaw modernizacyjnych w poszczególnych służbach. Ponadto federacje złożyły stosowny wniosek do centrali, w którym zawarto następujące żądania:

W swoimim wniosku Federacje uważają za zasadne skierownie przez centralę FZZSM do strony rządowej następujących żądań:

 

1. Wprowadzenie do założeń budżetu Państwa na 2016 rok zapisu gwarantującego realne podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy Policji, PSP, SG i SW. 

2. Odmrożenie corocznej waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy.

3. Unifikacji przepisów obowiązujących w Policji, PSP, SG, SW i w Wojsku Polskim w zakresie należnych świadczeń.

4. Urealnienie budżetów służb mundurowych.

5. Zaprzestanie prowadzenia pozorowanego dialogu ze związkami zawodowymi służb mundurowych.

6. Ochronę wizerunku medialnego służb mundurowych poprzez zdecydowaną i natychmiastową reakcję MSW na ataki medialne w nas skierowane.

7. Zwiększenie etatowe służb w sytuacji zwiększenia ich ustawowych obowiązków.

Pobierz Wniosek

WFZZ SM – wniosek do FZZSM