Inicjatywa Obywatelska NSZZF i PW – ZBIERAMY PODPISY!!!

Związek zaczyna zbierać podpisy pod inicjatywą obywatelską dot. zmiany przepisów ustawy o Służbie Więziennej  Od 2 marca w Zarządach terenowych , Zarządach Okręgowych  NSZZF i PW   można będzie można złożyć podpis pod projektem ustawy. Wszystkich chętnych do złożenia podpisu zapraszamy do odwiedzenia Przewodniczących w swoich jednostkach w celu podpisu stosownego dokumentu.

W TERMINIE DO 13 KWIETNIA PODPISY MUSZˇ TRAFIĆ DO BIURA Zarządu Głównego  NSZZF i PW  W W WARSZAWE

Arkusz do zbierania podpisów

Projekt ustawy  obywatelskiej 

Uzasadnienie do projektu