Komunikat Personalny

Informujemy, że 29 stycznia 2015 r. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wręczył gen. Jackowi Włodarskiemu odwołanie z funkcji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Prezes Rady Ministrów powołała z dniem 30 stycznia 2015 r. na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Jacka Kitlińskiego, któremu dzisiaj Minister Sprawiedliwości wręczył akt powołania.

Płk. Jacek Kitliński od marca 2013 r. sprawował funkcję  zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Jest absolwentem Wydziału Społeczno-Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Ukończył m.in. studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i specjalistyczne kursy z zakresu pomocy psychologicznej ? organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia i TrzeĽwości w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1993 jako młodszy wychowawca w Zakładzie Karnym w Żytkowicach. Rok póĽniej został skierowany do Szkoły Oficerskiej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Po jej ukończeniu w roku 1995 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Rzeszowie. W roku 1997 objął stanowisko kierownika działu terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych. Pod koniec roku 2000 oddelegowany do pełnienia służby na stanowisku inspektora Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie.

1 stycznia 2007 roku, będąc w stopniu majora Służby Więziennej, obejmuje funkcję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości