Komunikat personalny

Informujemy, że 27 stycznia 2015 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski złożył na ręce Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Minister Sprawiedliwości przyjął rezygnację i podziękował gen. Jackowi Włodarskiemu za wieloletnią służbę.

Minister Sprawiedliwości wystąpi do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o odwołanie gen. Jacka Włodarskiego z funkcji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ľródło: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6746,komunikat-personalny.htm