Komunikat Federacji ZZ SM w sprawie ankiety referendalnej w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych

KOMUNIKAT Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczący ankiety referendalnej w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych

  Ankieta wypełnij 

Lub pobierz i wydrukuj

Ankieta pobierz wydrukuj

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze Służby Więziennej i celnicy!

Realizując swoje wcześniejsze decyzje, Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, z dniem 23 kwietnia 2018 r. uruchamia ankietę referendalnąw sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Chcemy w ten sposób poznać Waszą opinię na temat postawy Rządu wobec problemów Naszego środowiska i gotowości do spełnienia żądań, które w Waszym imieniu skierowaliśmy do poszczególnych ministrów w dniu 12 marca 2018 r.

Wyniki referendum w sprawach najważniejszych dla naszego środowiska będą miały znaczenie rozstrzygające. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o to, aby wzięli w nim udział wszyscy funkcjonariusze, niezależnie od przynależności związkowej. Im więcej osób weźmie udział w referendum, tym większą wagę będzie ono przedstawiać w negocjacjach ze stroną rządową.

Jeśli zadecydujecie o uruchomieniu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej, ważne będą formy tego protestu, a jeszcze ważniejsza będzie deklaracja osobistego zaangażowania. Stąd w ankiecie referendalnej pojawiło się 6 najbardziej typowych propozycji a także miejsce na propozycje, które wdrożymy dodatkowo na podstawie Waszych sugestii.

Wychodząc naprzeciw różnym uwarunkowaniom, które nie zawsze mogą zapewnić pełną anonimowość lub też dostępność, Swój głos będziecie mogli oddać zarówno w sposób tradycyjny, wypełniając dostarczony przez działaczy związkowych formularz, jak i elektroniczny, za pośrednictwem stron właściwych centralnych organizacji związkowych.

NSZZ Policjantów – http://nszzp.pl/; NSZZ FSG – http://www.nszzfsg.pl/; ZZS Florian – http://www.zzsflorian.pl/; NSZZ PP – https://www.zgnszzpp.pl/; NSZZ FiPW – http://www.nszzfipw.org.pl/.

Bardzo proszę o wypełnienie tzw. metryczki, zamieszczonej w dolnej części ankiety. Dzięki niej będziemy mogli porównać związek udzielanych odpowiedzi z konkretnym miejscem pełnienia służby (garnizonem, województwem, oddziałem, okręgiem). Wiadomo bowiem, że niektóre garnizony/oddziały różnią się od siebie pod pewnymi względami. Szczególnie ważna jest tu liczba wakatów, mająca zasadniczy wpływ na przeciążenie obowiązkami służbowymi. Ważny jest też parametr stażu służby, od którego chociażby uzależniony jest kształt uprawnienia emerytalnego. W miejscu „zajmowane stanowisko” nie chcemy o wskazywanie konkretnego stanowiska, tylko o odpowiedź, czy jest to stanowisko wykonawcze, czy też kierownicze. W tej kategorii również mogą być różne odpowiedzi, ale niekoniecznie. Najwięcej zależy bowiem od ilości i wagi problemów oraz nastrojów, jakie im towarzyszą.

W imieniu Federacji ZZ SM

Przewodniczący

Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

(-) Marcin Kolasa

ANKIETA REFERENDALNA

Komunikat ankieta referendalna FZZSM