Komunikat

W dniu 19 maja 2017 roku Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła spotkał się z Wiceministrem Sprawiedliwości Patrykiem Jakim. Podczas spotkania omówiono zaistniałą sytuację w ZK w Raciborzu  a także bardzo ważną dla funkcjonariuszy SW  sprawę wydzielenia nagród uznaniowych i zapomóg ze wskaĽnika, podczas nowelizacji ustawy. Omówiono również inne nurtujące funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej sprawy i problemy.

W dniach 21-23 maja 2017 roku Przewodniczący Czesław Tuła był obecny na IV Mistrzostwach Służby Więziennej w Regatach Żeglarskich Iława ? Siemiany 2017 o puchar Dyrektora Generalnego SW
oraz Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW, organizowanych
przez Zarząd Terenowy NSZZ FiPW  i Dyrektora ZK w Iławie.

W dniu 24 maja 2017 roku, natychmiast po otrzymaniu informacji dotyczącej wystosowanego przez  Zastępcę Dyrektora Generalnego płk Artura Dziadosza pisma, w sprawie braku możliwości uwzględniania preferencji żywieniowych dla uczestników szkoleń w ośrodkach Służby Więziennej, Przewodniczący ZG NSZZ FiPW Czesław Tuła odbył spotkanie  z Dyrektorem Generalnym SW, w celu wyjaśnienia powyższego pisma.
W tym dniu z Dyrektorem Generalnym SW spotkała się również Przewodnicząca Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Opolu Danuta Malkusz, w sprawie udzielenia zgody na bezpłatny przewóz dzieci udających się na kolonie letnie.

W dniu 25 maja 2017 roku delegacja związkowa na czele
z Przewodniczącym Czesławem Tułą została przyjęta w kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Szefową kancelarii Panią Minister Beatę Kempę. Przedstawiciele delegacji podziękowali Pani Minister za skierowanie listu do uczestników obchodów 35 Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego
w Polsce. 
Delegacja przekazała również Pani Minister plakat namalowany przez uczniów szkół w Grodkowie, który został wyróżniony w konkursie zatytułowanym Stan Wojenny w Polsce widziany oczyma dziecka. Podczas tego spotkania omówiono wiele spraw nurtujących funkcjonariuszy i pracowników SW a w szczególności: temat związany z wprowadzeniem tak zwanej ustawy L4, przedstawiono propozycję nowelizacji ustawy o SW
w sprawie wydzielenia ze wskaĽnika środków na nagrody uznaniowe
i zapomogi a także poruszono problem wypracowania ponadnormatywnych godzin w służbie. Pani Minister wysłuchała z uwagą przedstawione zagadnienia i zadeklarowała pomoc w ich realizacji.

W dniu 25 maja 2017 roku Przewodniczący Czesław Tuła spotkał się  z Panem Dyrektorem DWOIP Sędzią Mirosławem Przybylskim. W trakcie spotkania omówiono wyżej wymienione w niniejszym komunikacie zagadnienia, dotyczące Służby Więziennej.

Mamy nadzieję, że wyżej wspomniane aktywne zaangażowanie Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawy obrony praw funkcjonariuszy i pracowników SW oraz przedstawienie tych spraw wielu przedstawicielom władz, mającym głos decyzyjny, przyniesie pozytywne efekty.

/-/ Danuta Malkusz