Jak głosowali w Senacie?

Zgodnie z obietnicą przedstawiamy strukturę imienną oraz klubową głosowania w Senacie nad ustawą L4.

I. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o odrzucenie ustawy ? według Klubów.

II. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o odrzucenie ustawy ? imienne.

III. Głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek – według klubów:

IV. Głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek ? imienne:

¬ródło:
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,271,2,glosowania.html