Projekt Rozporządzenia MSW dot. Wykazu chorób pozostającym w związku z pełnieniem służby?

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa otrzymał projekt Rozporządzenia MSW dot. wykazu chorób pozostających w związku z pełnieniem służby oraz sposobu ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i BOR.

Pismo przewodnie – pobierz

Projekt rozporządzenia ? pobierz

Załącznik 1 – pobierz 

Załącznik 2 – pobierz