Forum Związków Zawodowych

Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Poznaniu przyłączył się realizacji projektu Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Poznaniu dotyczącego przeciwdziałania w utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej przez pracodawców . Celem projektu jest swobodna wymiana pogladów mająca służyć podniesieniu efektywności działań w obronie praw pracowniczych . Ustalono cyklicznośc spotkań w ramach CAFE FORUM  raz w miesiacu i zaproponowano tematy do dyskusji i analizy w celu ich rozwiazania .