Obniżono także chorobowe sędziów i prokuratorów

Objęcie sędziów i prokuratorów takimi samymi zasadami wynagrodzenia za okres chorobowy, jak pozostałych ubezpieczonych, przewidują przepisy, które w piątek przyjął Sejm. Za okres przebywania na chorobowym grupy te mają otrzymywać 80 % wynagrodzenia ? donosi Rzeczpospolita w artykule pt. ?Sejm uchwalił zmiany w chorobowym sędziów i prokuratorów?

(?) Za zmianami w tej sprawie w ustawach o ustroju sądów powszechnych, o prokuraturze i o Sądzie Najwyższym głosowało 288 posłów, przeciwko było dziewięciu, zaś 147 wstrzymało się od głosu. Rząd, który przygotował te zmiany, przyznawał, że sędziowie, a także prokuratorzy ? w ramach swych obowiązków ? sprawują specyficzny rodzaj służby państwowej, dlatego też nie można mówić o tym, iż są zatrudnieni w klasycznym sensie tego słowa. Zaproponowano zatem, by kwestie świadczeń za zwolnienia chorobowe regulować w ustawach właściwych dla tych zawodów, ale tak samo, jak stanowi powszechna reguła z kodeksu pracy, odnosząca się do pracowników. ¦wiadczenia te mają więc wynosić 80 proc. wynagrodzenia, jak u innych zatrudnionych, co stanowi kodeks pracy. Projekt przewiduje wyjątki, gdy sędzia lub prokurator na zwolnieniu nadal będzie pobierał 100 proc. wynagrodzenia. Stanie się tak m.in., jeśli zwolnienie jest wynikiem wypadku przy pracy lub jeśli choroba wynikła w związku z czynnościami służbowymi sędziego lub prokuratora, atakiem na niego (?)

http://prawo.rp.pl/artykul/757814,1081755-Sejm-uchwalil-zmiany-w-chorobowym-sedziow-i-prokuratorow.html