Warto przyjrzeć się jak głosowano ondośnie projektu ustawy dot. L4

Jak głosowano podczas 59 posiedzenia Sejmu w sprawie przyjęcia niekorzystnej dla Służb Mundurowych Ustawy o L4
Głosowanie nr 19 – posiedzenie 59. Dnia 24-01-2014 godz. 09:33:09

Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o SG, ustawy o PSP, ustawy o BOR, ustawy o ABW oraz AW, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,   ustawy o CBA, ustawy o SKW oraz SWW, ustawy o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW,   ustawy o SW oraz niektórych innych ustaw

głosowało – 445 Za – 271 Przeciw – 173 Wstrzymało się – 1 Nie głosowało – 15

Poniżej tabela z ogólną liczbą głosów

 

Klub/Koło

Liczba czł.

Głosowało

Za

Przeciw

Wstrzymało się

Nie głosowało

PO 203 198 198

5

PiS 136 133

133

3

TR 36 34 34

2

PSL 33 32 32

1

SLD 26 24

24

2

SP 17 17 1

15

1

niez. 9 7 6

1

2