Zmiana na stanowisku Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.

 

Z dniem 12 marca 2013 roku Minister Sprawiedliwości powołał na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu ppłk. Grzegorza Fedorowicza dyrektora Aresztu ¦ledczego w ¦rodzie Wielkopolskiej. Dotychczasowa Dyrektor płk Teresę Wojtaszyk, pełniąca tę funkcję od 1 maja 2009 r.; została przeniesiona do wykonywania obowiązków w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie.

Uroczystego wręczenia nominacji ppłk. Grzegorzowi Fedorowiczowi dokonał w dniu 11 marca 2013 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu gen. Jacek Włodarski ? Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Wiktora Głowiaka ? Dyrektora Biura Kadra i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ppłk Grzegorz Fedorowicz rozpoczął służbę 1.04.1993 roku w Areszcie ¦ledczym w Poznaniu na stanowisku wychowawcy. Od dnia 1.03.2000 r. pełnił służbę na stanowisku Dyrektora Aresztu ¦ledczego w ¦rodzie Wielkopolskiej.