Wniosek FZZSM o wspólne posiedzenie Komisji Sejmowych

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała pisma do przewodniczących Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o zwołanie odrębnego wspólnego posiedzenia Komisji w sprawie sytuacji materialnej funkcjonariuszy służb mundurowych.

Pismo FZZSM z 27 maja 2015 r.