Rząd przyjął projekt noweli o emeryturach mundurowych

Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji ustawy o emeryturach mundurowych, który ma dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W lutym uznał on za niezgodny z konstytucją przepis dotyczący zasad wypłaty wstrzymanych świadczeń.

Jak poinformowało CIR, zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy przewidują identyczne mechanizmy, jakie obowiązują wobec wstrzymanych świadczeń w powszechnym systemie emerytalnym.

?W przypadkach, gdy wypłata emerytury lub renty (dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych) została wstrzymana z powodu niemożności doręczenia świadczeń z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego ? wypłata świadczeń ma być wznowiona od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz, licząc od miesiąca, w którym złożono wniosek o jej wznowienie? ? podano w komunikacie.
W projekcie autorstwa prezesa Rządowego Centrum Legislacji zawarto przepis przejściowy, który wskazuje, że z dniem wejścia w życie tej nowelizacji ? do wniosków już złożonych, a jeszcze nierozpatrzonych przez organ emerytalny ? powinny być stosowane nowe przepisy.
Jak podało CIR, projektowana ustawa powinna wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Patrz więcej na naszej stronie
http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3719:rm-o-zmianach-w-ustawie-emerytalnej-sub-mundurowych&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=30