Regulamin księgi gości

Regulamin Księgi Gości Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu.

To, że podczas dyskusji na forum internetowym jest się anonimowym, nie zwalnia z obowiązku przestrzegania poniższego regulaminu ustanowionego dla jego uczestników. Złamanie tych zasad może skutkować nie tylko jednorazowym odsunięciem od rozmowy, ale i wielomiesięcznym zablokowaniem dostępu do strony. Celem regulaminu nie jest w żaden sposób ograniczanie swobody korzystania z księgi gości ani tym bardziej ograniczanie dostępu do powyższych. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie pozwala na optymalne wykorzystanie korzyści płynących z uczestnictwa w wirtualnych rozmowach.

1.Wpisy w Księdze Gości są prywatnymi opiniami poszczególnych użytkowników.

2.Wpisy w Księdze Gości ukazują się po zmoderowaniu ich przez Administratora.

3.Zarząd Związku i administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi odwiedzających Księgę, poza własnymi wpisami i nie mogą być z tego powodu pociągnięci do odpowiedzialności.

4.Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do Księgi Gości ze względu na naruszanie regulaminu. Ci, którzy zaczną przejawiać wobec innych nieuzasadnioną agresję lub w inny sposób naruszą obowiązujące zasady, są przez niego upominane. Oprócz tego administrator może na pewien czas odebrać internautom prawo do wypowiadania się i zablokować ich adres IP, uniemożliwiając jednocześnie powrót do dyskusji nawet pod innym pseudonimem.

5.Wpisy w Księdze Gości nie powinny naruszać dóbr osobistych innych osób i być zgodne ze stanem faktycznym. Osoba dodająca wpis potwierdza poprzez jego dodanie, że jest on zgodny ze stanem faktycznym i ponosi całkowitą odpowiedzialność za ten wpis.

6.Wpisy uznane za naruszające dobre imię Związku i jego członków, czyjąś godność lub obraĽliwe mogą być bez ostrzeżenia kasowane z Księgi Gości.

7.Zakazane jest umieszczanie w Księdze Gości i treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej i wyznaniowej, propagujących przemoc, jak również treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

8.Wpisy w Księdze Gości, konto użytkownika mogą być usuwane bez ostrzeżenia i podania przyczyny przez moderatora, administratora lub innej osoby posiadającej takie uprawnienia.

9.Jeśli chcemy być szanowani, szanujmy też innych użytkowników tej Księgi NSZZ FiPW.

10.Wpisy w Księdze Gości nie powinny zawierać słów wulgarnych, ani powszechnie uznawanych za obraĽliwe.

11.Korzystanie z Księgi jest anonimowe i żadne dane użytkowników tej Księgi ? oprócz osób łamiących regulamin, nie będą wykorzystywane na ich niekorzyść.

12.Ponieważ dostęp do Księgi nie wymaga logowania, wskazane jest używanie tylko jednego, wybranego przez siebie nicku ? nazwy użytkownika. Niestosowanie się do tego zapisu, po ostrzeżeniu, może zakończyć się blokadą dostępu do Księgi Gości.

13.Spamowanie Księgi Gości będzie wiązało się z zablokowaniem dostępu takiego użytkownika.

14.Wpisy dokonywane za pomocą programów maskujących IP użytkownika (VPN) nie będą dopuszczane do publikacji.

15.Dane osób łamiących regulamin mogą być zamieszczone w Księdze Gości, poprzez łamanie regulaminu osoby te wyrażają zgodę na ich publikację w celach ostrzegawczych, osoby łamiące regulamin mogą mieć ograniczony dostęp do zasobów firmowanych przez Zarząd Okręgowy  NSZZ FiPW w Poznaniu.

16.W Księdze Gości prowadzimy rozmowy związane z bieżącą sytuacją SW.

17.Umieszczanie informacji z innych serwisów, forów, itp. Może odbywać się jedynie na zasadach ogólnie przyjętych w cytowaniu czyichś treści.

18.Zawartość: Strony www.poznan.nszzfipw..pl wraz z podstronami, Księgi Gości nie może być kopiowana bez zgody autorów tekstów lub administratora.

19.Korzystanie z Księgi Gości jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

20.W miarę potrzeby niniejszy regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony o kolejne punkty.

21.Nieznajomość zasad panujących w Księdze Gości nie jest żadnym wytłumaczeniem w razie ich złamania.

22.W Księdze Gości, zabronione jest umieszczanie linków do innych forów, ksiąg gości, nieoficjalnych stron organizacji związanych ze Służbą Więzienną.

 

Podstawa prawna:

? Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z póĽn. zm.).

? Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

? Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211 ze zm.)

Życzę udanego i przyjemnego korzystania z Księgi Gości.

Administrator