Podziękowanie Międzywojewódzkiego Komitetu dla Zarządu Głównego

Poniżej zamieszczamy podziękowanie Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego złożone na ręce Przewodniczącego Zarządu Głównego Czesława Tuły za udzielenie poparcia przez Zarząd Główny NSZZF i PW dla podjętych inicjatywy oddolnej FZZSM .