Podziękowanie dla Sztabu Ratownictwa w Zielonej Górze

W dniu 22 grudnia 2015 roku na ręce Szefa Sztabu Ratownictwa w Zielonej Górze Pana Krzysztofa Nicińskiego w imieniu Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu, Wiceprzewodniczący Dariusz Mieczyński złożył specjalne podziękowania oraz wręczył dwa ( reflektory mające na celu polepszenia pracy ratowników) upominki za dotychczasową współpracę w zabezpieczeniu medycznym wszelkich imprez sportowych organizowanych przez zarząd na terenie WOSIR w Drzonkowie. Wszystkim ratownikom przekazano również życzenia zdrowych spokojnych ¦wiąt Bożego Narodzenia oraz spędzenia ich w gronie rodzinnym. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą owocna współpracę.