Pisma Zarządu Głównego skierowane do Dyrektora Generalnego SW

Poniżej zamieszczamy pisma Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy  i Pracowników Więziennictwa skierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego.