Petycja Komitetu Protestacyjnego

Publikujemy treść Petycji, jaką Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych przekazał podczas pikiety w dniu wczorajszym pani Marszałek Sejmu RP Małgorzacie Kidawie-Błońskiej.

Petycja z dnia 8 paĽdziernika 2015 r.