Oświadczenie Kolegi Dariusza Grajczyńskiego

Szanowni Państwo, Członkowie NSZZF i PW

Mając na uwadze powagę i odpowiedzialność  jak wiąże się z pełnieniem obowiązków Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  w Poznaniu ,

z powodów rodzinnych zrezygnowałem z kandydowania na w/w stanowisko w kolejnej kadencji.

Jednocześnie życzę koledze Dariuszowi Mieczyńskiemu  wszelkiej pomyślności w piastowaniu tak ważnej funkcji jaką jest bycie Przewodniczącym Zarządu Okręgowego NSZZF i PW.

Na koniec pragnę serdecznie podziękować wszystkim koleżankom I kolegom oraz osobom z którymi miałem przyjemność współpracy za te wszystkie wspólnie przepracowane lata.

 

Ze Związkowym Pozdrowieniem

(-) Dariusz Grajczyński

 

?Pokorni ludzie idą zawsze z prądem.
Niepokorni próbują iść pod prąd.
Cały postęp ludzkości leży dlatego w rękach niepokornych.?