Opinia prawna BAS – Oswiadczenia Majątkowe.

Opinia prawna w sprawie niektórych kwestii związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez funkcjonariuszy na podstawie art. 161 ustawy o Służbie Więziennej.
W dziale Aktualności dodano opinię prawną w sprawie niektórych kwestii związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez funkcjonariuszy na podstawie art. 161 ustawy o Służbie Więziennej sporządzoną w związku z zapytaniem Pana Posła Kazimierza Moskala.

Przypominamy że Zarząd Okręgowy NSZZF i PW zgłaszał się z pismem w tych sprawach do Zarządu Głównego NSZZF i PW w Warszawie w roku 2012.

Pliki do pobrania poniżej.

Opinia BAS

Pismo ZO NSZZF i PW w Poznaniu w sprawie Zeznania Majatkowego