Konferencja prasowa FZZSM

 

?Protest służb mundurowych? ? konferencja prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Warszawa, 24 czerwca 2013 roku, godzina 12.00.

Program konferencji prasowej FZZSM

(Czas wystąpień ? po 3 minuty)

1.    Otwarcie konferencji ? Grzegorz Nems, Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów.
2.    Informacja o proteście służb mundurowych i jego przyczynach ? Tomasz Krzemieński, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów.
3.    Informacja o działaniach protestacyjnych NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej ? Mariusz Tyl, Przewodniczący KKW NSZZ FSG.
4.    Informacja o działaniach protestacyjnych związków zawodowych w Państwowej Straży Pożarnej ? Krzysztof Oleksak, Przewodniczący ZK Związku Zawodowego Strażaków ?Florian?.
5.    Informacja o działaniach protestacyjnych NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ? Zbigniew Głodowski, Wiceprzewodniczący ZG NSZZFiPW.
6.    Wystąpienie Tadeusza Chwałki ? Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych.
7.    Wystąpienie Jana Guza ? Przewodniczącego OPZZ.
8.    Pytania dziennikarzy.
9.    Odpowiedzi na pytania.
10.  Zakończenie konferencji.

Materiały konferencyjne do pobrania – PDF

Komunikat FZZSM 21 06 2013 1

Komunikat FZZSM 21 06 2013 2

Apel FZZSM 21 06 2013

Komunikat prasowy FZZSM 24 06 2013