Komunikat FZZSM po spotkaniu w dniu 22 paĽdziernika 2014

Poniżej zamieszczamy Komunikat Federacji ZZSM po spotkaniu w dniu 22 paĽdziernika 2014 roku