Dwadzieścia lat działalności NSZZF i PW w Areszcie ¦ledczym Ostrów Wlkp.

Dwadzieścia lat temu funkcjonariusze Aresztu ¦ledczego w Ostrowie Wielkopolskim postanowili, że w ich jednostce będzie działać terenowe ogniwo NSZZFiPW.

Parafrazując słowa popularnej piosenki, można powiedzieć ?dwadzieścia lat  minęło, jak jeden dzień?. Dwadzieścia lat temu  funkcjonariusze Aresztu ¦ledczego w Ostrowie Wielkopolskim postanowili, że w ich jednostce będzie działać terenowe ogniwo NSZZFiPW. Jak wspominają uwcześni działacze, decyzja jaką wówczas podjęli nie przyszła im łatwo, poprzedzona długimi i burzliwymi dyskusjami. Pełni obaw przystąpili do działania. Nadzieja i poczucie, iż rodzi się w służbie coś bardzo ważnego dla nich i tych, którzy przyjdą po nich, zwyciężyły.

Po dwudziestu latach obecny przewodniczący kol. Krzysztof Walczak wraz z kolegami z terenowego zarządu miał okazję podziękować swoim poprzednikom. W dniu 16.11.2013r. Zarząd Terenowy NSZZFiPW, działający w areszcie, zorganizował II Dyskotekę Dorosłego Człowieka, na której uczcił swoje dwudziestolecie. Koledzy z zarządu podziękowali swoim poprzednikom, których zaprosili na tę uroczystość. W pierwszej kolejności podziękowania odebrał kol. Jarosław Budka, pierwszy przewodniczący i jeden z założycieli organizacji. Obok kol. Jarosława podziękowania odebrali zasłużeni dla związku kol. Michał Cempel, Artur Kędzierski oraz Jan Tomczak, pomimo, iż wszyscy są już emerytowanymi funkcjonariuszami, nie zapominają o kolegach w służbie i swój czas emeryta angażują w pracę społeczną dla dobra funkcjonariuszy aresztu. Koledzy związkowcy na swój jubileusz zaprosili również dyrekcję aresztu. Dyrektor, dziękując kolegom związkowcom, podkreślił niezachwianą pozycję organizacji w tworzeniu dobrej atmosfery wśród funkcjonariuszy aresztu.  Razem możemy więcej i lepiej, a naszemu porozumieniu niechaj towarzyszą słowa wyryte na frontonie ostrowskiego ratusza:  concordia res parvae crescent ? discordia vel maximae dilabuntur:  w zgodzie małe rzeczy rosną ?  w niezgodzie największe się rozpadają, podkreślił dyrektor. Na koniec swojego wystąpienia Pan dyrektor złożył na ręce żony przewodniczącego, Pani Izabeli Walczak, serdeczne podziękowania skierowane do wszystkich żon działaczy związkowych, za wsparcie i zrozumienie dla tych, którzy swój czas i siły angażują dla dobra innych.

Po zakończeniu części oficjalnej w szampańskich nastrojach koledzy związkowcy wraz z zaproszonymi gośćmi uczcili swój doniosły jubileusz.