Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza na rozmowy w sprawie „L4”

W odpowiedzi na pismo skierowane do Prezydenta RP 21 stycznia 2013 r. w sprawie projektu ustawy z 18 grudnia 2012 r. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaprosił przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów Grzegorza Nemsa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 7 marca br. o godz. 11.00 w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W spotkaniu wezmą udział przewodniczący organizacji związkowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych – w tym: NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej – Mariusz Tyl, Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” – Krzysztof Oleksak, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – Wiesław Żurawski oraz NSZZ Pracowników Pożarnictwa – Krzysztof Hetman.

NSZZ FSG podtrzymuje stanowisko wysłane  w dniu 22 stycznia 2013 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu zmian w „ustawie o L4” a dokładnie: do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 18 grudnia 2012 roku)