Akcja Zarządu Głównego ? List skierowany do Pani Premier RP Ewy Kopacz w sprawie podwyżek uposażeń

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związki Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa podjął działania mające na celu zwrócenie uwagi Pani Ewy Kopacz Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej na bardzo złą sytuację finansową Funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. W związku z powyższym zamieszczamy wzór listu przygotowanego przez Zarząd Główny dla Państwa. Mamy nadzieję, że podpisując się pod tym listem każdy funkcjonariusz i pracownik cywilny więziennictwa wyrazi swoje poparcie dla tak ważnej inicjatywy, jaką jest poprawa warunków bytowych funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa.

Jeśli popierasz nasze stanowisko jesteś funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej wydrukuj list wypełnij podpisz a następnie w zaklejonej kopercie wraz ze znaczkiem oddaj Przewodniczącemu Związków Zawodowych w swojej jednostce. Całość zostanie zebrana i wysłana zbiorczo. Termin zakończenia zbierania listów  23 stycznia 2015 roku

Pobierz List

List funkcjonariuszy kierowany do Pani Premier RP