Życzenia z okazji ¦więta Służby Więziennej

Poniżej zamieszczamy Życzenia Pana Senatora RP Waldemara Sługockiego z okazji ¦więta Służby Więziennej skierowane do Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Poznaniu oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.