Życzenia Wielkanocne

Wszystkim funkcjonariuszom pracownikom cywilnym Służby Więziennej

„Na święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana
przesyłam najserdeczniejsze życzenia:
obfitości łask Bożych, zdrowia, radości,
wytrwałości w codziennym zmaganiu się
z przeciwieństwami, poczucia siły, pokoju
i nieustającej wiary i nadziei”

Przewodniczący

Zarządu Okręgowego NSZZF i PW

(-) Dariusz Mieczyński