Związkowcy wysadzili zmiany w rentach mundurowych

Mundurowi nadal będą mogli łączyć emeryturę z rentą. Z dokumentów rządowych zniknął zapis, który tego zakazywał ? komentuje Gazeta Wyborcza w artykule autorstwa P. Miączyńskiego i L. Kostrzewskiego zatytułowanym: ?Związkowcy wysadzili zmiany w rentach mundurowych?.

Projekt założeń do ustawy nazywa się w sposób długi i skomplikowany: ?O funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw?. Jego cel jest za to prosty.

Dziś mundurowi mają przywileje, o których cywile mogą tylko pomarzyć. MSW chciało, aby podlegali takim zasadom jak zwykły Kowalski ubezpieczony w ZUS.

?Proponowana regulacja ma za zadanie zbliżenie warunków nabywania prawa do renty inwalidzkiej przez funkcjonariuszy niezdolnych do dalszej służby, do warunków i zasad nabywania prawa do renty przez osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem rentowym? ? pisał resort.

Mundurowi na rencie

Obecnie emeryt mundurowy może jednocześnie z emeryturą pobierać część renty. Specjalna renta (trzecia grupa) może zwiększyć emeryturę nawet o 15 proc., jeśli inwalidztwo powstało w związku ze służbą. Takie świadczenie można dostać nawet za niewielki uszczerbek na zdrowiu. Nic dziwnego, że mundurowi masowo korzystają z tej możliwości. Ze 141 tys. mundurowych emerytów aż 58 tys. jest jednocześnie uprawnionych do otrzymywania renty.

Projekt założeń do ustawy przewidywał likwidację trzeciej grupy i zakaz łączenia emerytury z rentą. Rentę trzeciej grupy mieli zachować tylko ci, którym już wcześniej ją przyznano. Nowi emeryci nie mieli otrzymać takiego prawa. Takiej zmianie od początku sprzeciwiali się związkowcy mundurowi. Manifestowali, wysyłali pisma protestacyjne.

To poskutkowało. W wysłanym do Sejmu projekcie ustawy zakazu łączenia emerytury z rentą już nie ma. Sejm przegłosował projekt 10 paĽdziernika. Teraz projekt jest w Senacie.

Dlaczego zakaz łączenia świadczeń zniknął?

– Zdecydowano w resorcie, aby nie łączyć zbyt wielu kwestii w jednej ustawie. Ostatecznie więc jeden projekt ustawy [ten, który trafił do Sejmu] będzie dotyczył tylko regulacji związanych z funkcjonowaniem komisji lekarskich. A wszelkie zmiany w rentach, w tym kwestia łączenia ich z emeryturą, mają się znaleĽć w drugim projekcie ustawy ? mówi nam wysoki urzędnik MSW.

– Kiedy będzie ten drugi projekt?

– Nie wiadomo ? stwierdza.

Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH, nie ma wątpliwości, że rząd nie zajmie się już problemem łączenia emerytur i rent. ? Kalendarz wyborczy jest bezwzględny i przez następny rok nie należy się liczyć z inicjatywami ograniczającymi wydatki na przywileje ? podejrzewa.

Z kolei Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku, uważa, że brak zmian w systemie rentowym mundurowych jest zwyczajnie niesprawiedliwy. ? Osoby ubezpieczone w ZUS nie dość, że nie mogą łączyć emerytury z rentą, to jeszcze emeryturę mają wyliczaną z tego, co sobie uzbierają ze składek. Państwo nic im nie dopłaci. Dlatego emerytury z powszechnego systemu będą wynosić zaledwie 30-40 proc. ostatniej pensji. A jak jest u mundurowych? Dostają rentę z emeryturą, nie płacą składek, a ich maksymalna emerytura może wynieść nawet 75 proc. pensji. To jest nierówne traktowanie obywateli ? mówi Wojciechowski.

Ľródło:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16861718,Zwiazkowcy_wysadzili???.