Zebranie NSZZFiPW w Z. K. Koziegłowy

W dniu 28 kwietnia 2011r w Zakładzie Karnym Koziegłowy Zarząd Terenowy zorganizował spotkanie zwiazkowców z przedstawicielami Zarzadu Okregowego NSZZFiPW w Poznaniu. Na zebranie zaproszono również przedstawicieli Banku Pocztowego oddział Poznań w osobach Pani Dyrektor Banku oraz Pani Naczelnik Wydziału , które przedstawiły ofertę bankową przygotowaną dla Funkcjonariuszy Słuzby Więziennej.
        Po prezentacji w/w oferty i pożegnaniu gości przystąpiono do omówienia głównych tematów dotyczących  , nowego systemu emerytalnego dla służb mundurowych. Przedstawiono w skrócie pracę podzespołów ustalających nowe warunki przechdzenia na pełną i cząstkową emeryturę , zasady łączenia emerytury z rentą które zespół główny wchodzący w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przedstawił reprezentującemu stronę rządową ministrowi Michałowi Boni.  Omówiono sytuację dotyczącą zerwania rozmów na skutek przedstawionego 20 kwietnia 2011r oficjalnego  stanowiska rządu . W dalszej części dyskutowano nad propozycjami form protestu w wypadku braku porozumienia.
    Dyskutowano z przedstawicielami Zarządu Okręgowego na temat atmosfery w słuzbie na tle zmian organizacyjnych w jednostce. Omówiono sprawy bieżące.