Zarząd Terenowy Zielona Góra – akcja honorowego oddania krwi.

W dniu 8 maja 2013roku na zaproszenie Zarządu Terenowego NSZZF i PW w Zielonej Górze przy akceptacji Dyrekcji Aresztu ¦ledczego w Zielonej Górze , gościł ?Mobilny punkt poboru krwi? Regionalnego Centrum Krwiodawstwa z Zielonej Góry.

W zorganizowanej akcji honorowego oddania krwi przez pracowników i funkcjonariuszy tutejszej jednostki wzięło 20 osób z czego 12osób oddało  krew  w ilości   5,4 litra. Akcja ta miała na celu rozpropagowania honorowego oddawania krwi oraz aby na stałe wpisała się w życie naszego Aresztu.

Składamy podziękowania dla obsługi Mobilnego punktu poboru krwi za miłą i fachową obsługę, jak również dyrekcji Aresztu za umożliwienie wjazdu na teren jednostki w/w  autobusu oraz udostępnieniu pomieszczeń do realizacji powyższej akcji.

Zarząd Terenowy NSZZF i PW w Zielonej Górze.