Za niskie podwyżki w służbach MSWiA

 
 Od 1 maja br. podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Skorzystają najmniej zarabiający i nowo przyjęci funkcjonariuszy. Kolejna zmiana płac służbach MSWiA w wysokości 300 zł brutto nastąpi od 1 stycznia przyszłego roku, ale związkowcy oczekują dwa razy więcej.

Jest to konsekwencja podjętej pod koniec września 2017 r. przez Radę  Ministrów decyzji o przeznaczeniu na ten cel ok. 150 mln zł  dla najmniej zarabiających funkcjonariusz, aby zachęcić  kandydatów  do służby.  Do tej pory nie znane były szczegóły tej podwyżki.

W tym tygodniu do uzgodnień w resorcie spraw wewnętrznych i administracji trafiły długo oczekiwane projekty rozporządzeń płacowych. Opublikowano je na stronie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji.  W przypadku  policji  podwyżkami będzie objętych ok. 75 tys.  funkcjonariuszy wobec 103,4 tys. stanowisk istniejących w tej formacji. MSWiA chciałby objąć podwyżką wyłącznie policjantów nowo przyjętych  oraz zajmujących stanowiska podstawowe.

Według propozycji zawartych w projektach, po 202 zł brutto mają otrzymać policjanci zaszeregowani na grupach 2 i 3 a po 102 zł brutto – policjanci z grup 4 i 5. Ma się to odbyć poprzez podniesienie od 1 maja br. wielokrotności kwoty bazowej, czyli tzw. mnożników kształtujących uposażenie zasadnicze na poszczególnych grupach zaszeregowania.  Zaproponowany w projekcie  Rady Ministrów wskaźnik wynosi 3,28 krotność kwoty bazowej wynoszącej 1523,29 zł  i mnożnika przypisanego do grupy.

Wzrost dodatku stołecznego o ok. 175 zł

Nieco więcej pieniędzy otrzymają policjanci, którzy pełnią służbę w strukturach stołecznego garnizonu, czyli ponad 9,2 tys. funkcjonariuszy. Dodatek stołeczny wyniesie 31,5 proc. kwoty bazowej. Jak czytamy w uzasadnieniu służba w garnizonie stołecznym należy do najbardziej wymagających pod względem dyspozycyjności i odpowiedzialności. Nakłada to na funkcjonariuszy stołecznego garnizonu nie tylko dodatkowe obowiązki, ale także odpowiedzialność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa tak dużej liczbie obywateli.

Dlatego  – jak informuje MSWiA  – policja otrzymała w tegorocznym budżecie ok. 15 mln zł,  co umożliwia podniesienie wysokości dodatku stołecznego z 304,70 zł brutto do kwoty 479,90 zł, tj. wyższej o 175,20 zł brutto.  W uzasadnieniu podano, że ten – nie zmieniany od 2009 r. będzie również wypłacony od 1 maja br.

Podobnego dodatku domagają się także funkcjonariusze policji z aglomeracji śląskiej i z wielu innych dużych miast, ale na razie bez powodzenia.

Mnożnik w Policji będzie wyższy niż u żołnierzy czytaj więcej…

źródło:http://www.portal-mundurowy.pl/