Wystąpienie Przewodniczącego NSZZF i PW Czesława Tuły podczas wysłuchania publicznego w dniu 27 sierpnia 2013

Poniżej zamieszczamy wystąpienie Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kolegi Czesława Tuły, jakie wygłosił podczas wysłuchania publicznego w dniu 27 sierpnia 2013 roku dotyczące projektu Ustawy o ?L4?.