Wystąpienie wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego? w Sejmie RP, 6 lutego 2018 r.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służba Więzienna oraz niektórych innych ustaw. 58. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 6 lutego 2018 r.

https://www.facebook.com/MinisterstwoSprawiedliwosci/videos/1766734330045366/