Wystąpienia posłów podczas I czytania projektu ustawy L-4

Zamieszczamy wystąpienia niektórych posłów, wygłoszone w trakcie I czytania projektu ustawy o L-4 w obecności na galerii przedstawicieli służb mundurowych.

Poniżej linki do wystąpień poselskich w Sejmie podczas I czytania projektu L4

Poseł Jarosław Zieliński

Poseł Stanisław Wziątek 

Poseł Krystyna Łybacka 

Poniżej stenogram wystąpienia poseł Krystyny Łybackiej podczas I czytania projektu ustawy w dniu 22 stycznia 2014 r.