Wniosek ZG NSZZP do RPO

Zarząd Główny NSZZ Policjantów skierował wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie czynności w sprawie niewpuszczenia przedstawicieli służb mundurowych na galerię Sejmu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Poniżej treść wniosku ZG NSZZ Policjantów: