Wniosek Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji ZZSM do Komisji i Podkomisji Sejmowej rozpatrujących projekt ustawy o „L-4”

Wielkopolska i Lubuska FZZSM kieruje do Przewodniczącego Sejmowej KSW oraz Nadzwyczajnej Podkomisji SW wniosek o dezyderat do MSW i MS w sprawie raportu o stanie zdrowia funkcjonariuszy Policji, PSP, SW i SG.