Wielkopolska i Lubuska FZZSM uruchomiły „Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych”!!!

Wielkopolska i Lubuska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowychmając na uwadze podstawowy obowiązek ustawowy i statutowy jakim jest dbanie o interesy funkcjonariuszy oraz brak reakcji władz centralnych Federacji ma ich postulaty postanowiły w dniu 16 marca br.  uruchomić na szczeblu województwa wielkopolskiego i lubuskiego Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych”, który został powołany w dniu 18 lutego br.

FEDERACJE CZEKAJˇ OBECNIE NA DECYZJE  INNYCH ORGANIZACJI ZWIˇZKOWYCH SKUPIAJˇCYCH FUNKCJONARIUSZY W SPRAWIE POSTUALTÓW ZAWARTYCH WE WNIOSKU ORAZ PRZYŁˇCZENIA SIĘ DO KOMITETU PROTESTACYJNEGO – POBIERZ POSTULATY SKIEROWANE DO FEDERACJI W WARSZAWIE !!