Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.