Ważny Komunikat Przewodniczącej Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocowym Służby Więziennej

Uprzejmie informuję, że w związku z brakiem przekazywania od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej, od dnia 30 listopada 2018r., funkcjonowanie Funduszu Pomocowego Służby Więziennej zostało zawieszone na czas nieokreślony.

Równocześnie informuję, że wnioski przesłane do Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocowym Służby Więziennej, zostaną odesłane do wnioskodawców bez rozpatrzenia.