Ważny Komunikat – Akcja protestacyjna w Służbie Więziennej dalej trwa.

Mam nadzieję, że w Waszych jednostkach są realizowane Uchwały Federacji ZZ SM i Zarządu Głównego NSZZ FiPW, kolejnych etapów akcji protestacyjnej.

Podpisane porozumienie przez związki zawodowe skupione w Federacji ZZ Służb Mundurowych podległych MSWiA z Panem Ministrem Joachimem Brudzińskim zakończyły protest w tych służbach. Federacja jednak w dalszym ciągu oczekuje podpisania porozumień w Służbie Więziennej i w Krajowej Administracji Skarbowej. Tak jak wcześniej Was informowałem, oczekujemy w przyszłym tygodniu podobnego spotkania z Ministrem Sprawiedliwości w celu podpisania porozumienia, które sfinalizuje postulaty zgłoszone przez Federację. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że sam Pan Minister Ziobro po naszym spotkaniu stwierdził, że Służba Więzienna nie może mieć gorszych rozwiązań systemowych a szczególnie w płacach i uprawnieniach, niż inne służby mundurowe. Takie same stanowisko w powyższych kwestiach ma również Pan Wiceminister Patryk Jaki. Dodatkowo na najbliższym spotkaniu będziemy w dalszym ciągu kontynuować rozmowy związane ze zgłoszonymi  i zaakceptowanymi przez zespół, dodatkowymi postulatami nie zawartymi  w postulatach Federacji a istotnie wpływającymi na kondycję finansową  funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Przewodniczący Zarządu Głównego

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

/-/  Czesław Tuła