Ważne informacje ? ubezpieczenie Open Life Funkcjonariusze

WAŻNE  Dla osób ubezpieczonych  POLISACH DLA FUNKCJONARIUSZY I CZŁONKÓW ICH RODZIN

Z DNIEM 01/06/2017 wprowadzamy

MOŻLIWO¦Ć UBEZPIECZENIA za 5 zł  Pakiet dziecko ZAWIERAJˇCY :

CIĘŻKIE CHOROBY

Katalog ciężkich chorób Dziecka Ubezpieczonego:

dotyczy dzieci od 31 dnia życia do 18 lat lub 25 lat jeżeli się uczy

nowotwór złośliwy (rak), niewydolność nerek, utrata wzroku, poparzenie trzeciego stopnia, ostra niewydolność wątroby, śpiączka, niedowład (paraliż), zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, łagodny guz mózgu, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, utrata mowy, sepsa, utrata kończyn, przeszczep narządów.

Wysokość świadczenia  5000,00 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku

dotyczy dzieci od ukończonego 6-go miesiąca życia do 18 lat lub 25 lat jeżeli się uczy

Zakres terytorialny- Europa, Ameryka północna, Indie, Egipt, Izrael, Australia, Nowa Zelandia, Singapur oraz Japonia

¦wiadczenie za dzień pobytu 30,00 zł . Odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest do wypłaty świadczeń za łącznie nie więcej niż 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu roku.

ubezpieczenie można dokupić wypełniając formularz zmian przy wykupie opcji dla dziecka za 5 zł ubezpieczają Państwo dziecko w formule bez karencji  od 01/06/2017 lub 01/07/2017

Osoby które przystępują do ubezpieczenia pakiet dziecko mogą wykupić przez zaznaczenie na deklaracji w załączeniu nowy wzór przystąpienie dziecka bez karencji od 01/06/2017 i 01/07/2017

Cena pakietu 5 zł/miesiąc

Szczegółowych informacji udzieli kancelaria brokerska”King Broker” kliknij poniższy link w celu kontaktu.