Ważne informacje – ubezpieczenie Open Life Emeryci

WAŻNE  Dla osób ubezpieczonych GRUPIE OTWARTEJ – EMERYCI RENCI¦CI, CZŁONKOWIE RODZIN

Z DNIEM 01/07/2017 NASTĘPUJE ZMIANA WARUNKÓW UBEZPIECZENIA W ZAKRESIE HOSPITALIZACJI W WYNIKU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH CHOROBY Z ZAKRESU F42 – F48

ZMIANA POLEGA NA OGRANICZENIU LIMITU DLA TEGO TYPU POBYTÓW W SZPITALU Z 90 DNI DO 21 W ROKU POLISOWYM CZYLI PRZEZ DWANA¦CIE MIESIĘCY OD DATY PRZYSTˇPIENIA NP OD 01/07/2017 DO 30/06/2018

POZOSTAŁE WARUNKI BEZ ZMIAN

OSOBY PAŃSTWA OBSŁUGUJˇCE DOTRˇ Z NOWYMI DEKLARACJAMI I STOSOWNYMI O¦WIADCZENIAMI DO PODPISU

WPROWADZILI¦MY NA RAZIE TYLKO W GRUPIE OTWARTEJ

MOŻLIWO¦Ć UBEZPIECZENIA za 5 zł  Pakiet dziecko ZAWIERAJˇCY :

CIĘŻKIE CHOROBY

Katalog ciężkich chorób Dziecka Ubezpieczonego:

dotyczy dzieci od 31 dnia życia do 18 lat lub 25 lat jeżeli się uczy

nowotwór złośliwy (rak), niewydolność nerek, utrata wzroku, poparzenie trzeciego stopnia, ostra niewydolność wątroby, śpiączka, niedowład (paraliż), zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, łagodny guz mózgu, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, utrata mowy, sepsa, utrata kończyn, przeszczep narządów.

Wysokość świadczenia  5000,00 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku

dotyczy dzieci od ukończonego 6-go miesiąca życia do 18 lat lub 25 lat jeżeli się uczy

Zakres terytorialny- Europa, Ameryka północna, Indie, Egipt, Izrael, Australia, Nowa Zelandia, Singapur oraz Japonia

¦wiadczenie za dzień pobytu 30,00 zł . Odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest do wypłaty świadczeń za łącznie nie więcej niż 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu roku.

ubezpieczenie można dokupić wypełniając formularz zmian wszyscy obligatoryjnie zmieniający Grupę Otwartą ze starej na nową – NOWE WARUNKI OBOWIˇZUJˇ OD 01/07/2017 NIEZALEŻNIE OD DATY PODPISANIA „NOWEJ” DEKLARACJI W MAJU CZY CZERWCU – przy wykupie opcji dla dziecka za 5 zł ubezpieczają dziecko w formule bez karencji ubezpieczenie dziecka też funkcjonuje od 01/07/2017

Cena pakietu 5 zł/miesiąc

Szczegółowych informacji udziela kancelaria brokerska „King Broker” kliknij poniższy obrazek w celu kontaktu.