Ustawa o ?L-4? przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął ustawę o zwolnieniach lekarskich służb mundurowych większością głosów koalicji wspartej głosami klubu ?Twój Ruch?.

poseł Ryszard Zbrzyznyposeł Ryszard Zbrzyzny

 

 

 

Przed głosowaniem decydującym o przyjęciu projektu ustawy głos zabierali kolejno poseł Ryszard Zbrzyzny i posłanka Krystyna Łybacka z SLD oraz poseł Jarosław Zieliński z PIS.

Na pytania postawione przez posłów nie została udzielona odpowiedĽ przez żadnego z obecnych przedstawicieli rządu. W tej sytuacji poseł Jarosław Zieliński złożył wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów, by przywrócić elementarną zasadę kontroli parlamentu nad działaniem rządu, ponieważ cyt. ?bo premier obecny na posiedzeniu milczy i nie odpowiada na pytania posłów?.

Wniosek posła Zielińskiego został poddany pod głosowanie ? za przyjęciem wniosku było 199 posłów, przeciw 245 posłów, 3 się wstrzymało. Wniosek został odrzucony.

poseł Krystyna Łybackaposeł Krystyna Łybacka

 

 

 

Poseł Zieliński domagał się również odpowiedzi od marszałek Sejmu pani Kopacz, dlaczego przedstawiciele służb mundurowych nie zostali wpuszczeni na galerię. Na to pytanie również nie uzyskał odpowiedzi. Głosy posłów SLD i PIS ostrzegające, że przyjęcie tej ustawy w dużym stopniu wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa społecznego, zostały zbyte aroganckim milczeniem ze strony rządu i marszałek Sejmu.

 poseł Jarosław Zieliński

poseł Jarosław Zieliński

Poniżej podsumowanie głosowania z wyszczególnieniem klubów poselskich. To powinno ułatwić funkcjonariuszom służb mundurowych oraz ich rodzinom podjęcie decyzji w nadchodzących wyborach.
Głosowanie nr 19 ? posiedzenie 59.
Dnia 24-01-2014 godz. 09:33:09