Uchwały ZO popierające działania ZO NSZZF i PW w Poznaniu – Akcja Protestacyjna

Poniżej publikujemy Uchwały Zarządów Okręgowych NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dotyczące podjętych działań protestacyjnych  przez Zarząd Okręgowy NSZZF i PW w Poznaniu.